Etiket arşivi: speed regulation

Motor Kontrolü için PID

PID kontrol veri tipi:

typedef struct
{
  unsigned int pv;          // olculen deger (feedback)
  signed int ev;           // hata
  signed int ev_pre;         // bir onceki hata
  signed int ev_sum;         // hata integrali
  signed long int P;         // hesaplanan PID komponentleri
  signed long int I;
  signed long int D;
  signed long int out;        // hesaplanan cikis
  unsigned int controlcounter;
  unsigned overloaded: 1;       // loadlevel belirlenen esigi asti ise bu bayrak 1 olur.
  unsigned restart : 1;        // pid ara degerleri baslatilir, akümülatörler sifirlanir
  unsigned nocontrol: 1;       // MDC = speedref, no pid control.. kullanici sifirlamali
  unsigned controlphase: 2;      // siradaki speedcontrol cevriminde ne is yapilacak?
} PIDParType;

pv: Process Value
motor encoder’ından örneklenen dönüş hızı değerinin PID çıkış veri tipine göre ölçeklenmiş halidir.
ev: Error Value
Referans değeri ile geçerli değerin farkı. pv çıkış gücü değeri cinsinden ölçekli olduğu için sadece çıkarma işlemi yeterlidir: ev = speedref – pv.
ev_pre:
Previous Error Value, Bir önceki hesaplama çevriminde saklanan hata değeri (türev hesabında kullanılır).
ev_sum:
Sum of Error Values, Hata değerlerinin toplamı (integral hesabında kullanılır)
P,I,D:
Hesaplanan P,I,D bileşenleri
out:
Hesaplanan çıkış. Basitçe, P,I ve D bileşenlerinin toplamından oluşur ancak bu değer fiziksel çıkışın ötesinde olabilir.
controlcounter:
Her SpeedControl( ) çevriminde +1 ilerleyen serbest sayaç. Motor kontrol zamanlamaları sırasında kullanılabilir, PID çevrimiyle eşzamanlı zamanlama sağlar.
overloaded:
Aşırı yüklenme bayrağı. Sürücü thread’i içinde motor akımı izleme ile ya da PID çıkışı üzerinden tetikleniyor olabilir. Kontrol onu sadece set eder. Haricen sıfırlanmalıdır.
restart:
Kontrol biti: Bu bit 1 yapıldığında tüm PID ara değerleri sıfırlanır. İşlem yapılınca bit sıfırlanır.
nocontrol:
Kontrol biti: Bu bit 1 yapıldığında PID kontrol devre dışı olur. speedref = MDC
controlphase
PID scheduling control flag. SpeedControl( ) fonksiyonunun her çağrılmasında hangi PID işlem parçalarının yapılacağını belirler.

Kontrol Çevrimi

Motor Kontrolü için PID hesaplama blok şeması

Motor Kontrolü için PID hesaplama blok şeması

 
// motor hiz kontrolü yapmak için 10ms'de bir çagrilmali:
void SpeedControl(void)
{
  LongData w;

  PID.controlcounter++;

  if (PID.nocontrol)
  {
    MDC = speedref;
    position.i[0] = POS1CNTL;  // position update
    position.i[1] = POS1HLD;
    return;
  }

// controlphase scheduling'e gore pv guncellemeleri:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  switch (PID.controlphase)
  {
    case 0:
      position.i[0] = POS1CNTL;  // position update
      position.i[1] = POS1HLD;

      // hiz bilgisini guncelle (40ms'de bir)
      rpm = VEL1CNT;    
      w.ul = abs(rpm);
      w.ul *= 5000;
      w.ul /= pm;
      PID.pv = w.ul;

      PID.ev = speedref - PID.pv;

      PID.controlphase = 1;
    break;


    case 1:
      // integral icin, errorvalue_sum'i güncelle:
      PID.ev_sum += PID.ev;
      // ev_sum limitleme (anti windup)
      if (PID.ev_sum > 3000) PID.ev_sum = 3000;
      else if (PID.ev_sum < -4000) PID.ev_sum = -4000;
      // I komponentini hesapla:
      PID.I = (signed long*)(KiN * PID.ev_sum);

      PID.controlphase = 2;
    break;


    case 2:
      // hiz bilgisini guncelle (40ms'de bir)
      rpm = VEL1CNT;
      w.ul = abs(rpm);
      w.ul *= 5000;
      w.ul /= pm;
      PID.pv = w.ul;
      // hata degerini guncelle:
      PID.ev_pre = PID.ev;    // simdiki deger onceki deger olarak kaydedilir
      PID.ev = speedref - PID.pv;

      PID.controlphase = 3;
    break;


    case 3:
      // D komponentini hesapla:
      w.i[0] = PID.ev - PID.ev_pre;
      if (w.i[0] > 2000) w.i[0] = 2000;
      else if (w.i[0] < -2000) w.i[0] = -2000;

      PID.D = (signed long*)(KdN * w.i[0]);

      PID.controlphase = 0;
    break;
  }
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  if (PID.restart)
  {
    PID.ev = speedref;
    PID.ev_pre = 0;
    PID.ev_sum = 0;
    PID.I = speedref / 3;
    PID.D = speedref / 3;
    PID.controlphase = 0;
    PID.restart = 0;
  }

//// P bileseninin hesabi: P = Kp * ev
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  PID.P = (signed long*) (KpN * PID.ev);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  

//// cikisin birlestirilmesi:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  PID.out = (signed long*)(PID.P + PID.I + PID.D);
  PID.out = PID.out / 10;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//// output update: (with limiting)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (PID.out < -1000)
  {
    MDC = 2000;
    MOTOR_BRK_L;
    return;
  }
  
  if (PID.out < 0)
  {
    MDC = 500;
    MOTOR_BRK_L;
    return;
  }

  if (PID.out > 5000)
  {
    MDC = 4900;
    SetDir();
    return;
  }

  MDC = PID.out;
  SetDir();
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

}