RH+


SICAKLIK VE NEM KONTROL SİSTEMi

Bu sistemi tasarlarken birden çok kullanım şeklini karşılayabilmeyi amaçladım. Bu yüzden, sistem bileşenleri bağlantı türlerine, kontrol seçeneklerine, besleme olanaklarına göre çeşitleniyorlar. Kablolu/kablosuz bağlantı, harici besleme/pille çalışma / güneş paneli ile çalışma, röle / analog / transistor çıkışı gibi olanakları ayrı ayrı cihazlar olarak hayata geçirdim.

Bunların mümkün pek çok bileşimi ile kullanım amacına en uygun ve yine de ekonomik olan çözüm üretilebilir.

RH+ bileşenleri, özetle, şunları yapmak için tasarlandılar:

  • Bir ya da daha fazla noktadan sıcaklık ve nem ölçümü yapmak.
  • Ölçümü cihaz üstünde kaydetmek ya da kablo veya kablosuz bağlantı ile bir kontrol ünitesine göndermek.
  • Kontrol ünitesinde, programlanmış kontrol eylemleri için röle / analog / PWM çıkışlarını kumanda etmek ve ölçümleri kaydetmek.
  • Bir arayüz birimine ölçüm değerlerini göndermek, birimden kumanda komutları almak.
  • Tek cihazla çözüm gereken durumlarda sıcaklık ve nem kontrolü dışında basit kumanda fonksiyonları için de programlanabilir çıkışlar çalıştırmak.
  • Bir bilgisayar programına sürekli bağlı kalarak ölçüm değerleri yollamak ya da istendiğinde bağlanarak kayıt dosyasını aktarmak, çalışma ayarları yüklemek.
  • Ethernet ya da RS485 ile harici bir kontrol sistemine ölçüm değeri yollamak.