Kategori arşivi: W5500 Driver

WizNet W5500 Ethernet Controller ile düşük host CPU meşguliyeti ile ağ bağlantısı için gerekli her şey.

UDP Load Data

Bu soket görevi, belirtilen konumdan itibaren, belirtilen miktarda veriyi W5500 üstündeki ilgili soketin (socket-0) TX buffer’ına yazar.


 

W5500’deki bir soketin TX buffer’ına yazma işlemleri şöyle olmalı:

 1. Buffer’da yeterince yer olup olmadığını Sn_TX_FSR okuması yapıp öğrenmek.
 2. Sn_TX_RD okuması yapıp, yazma işlemine başlayacağımız konumu öğrenmek.
 3. Veriyi buradan itibaren TX buffer’a aktarmak.
 4. Sn_TX_WR içeriğini yazdığımız byte sayısı kadar artırmak.

W5500_TX_bufferSEND komutu verildiğinde W5500, Sn_TX_RD‘den Sn_TX_WR‘ye doğru TX buffer’ındaki verileri sırayla gönderir. İşlem tamamlandığında Sn_TX_RD = Sn_TX_WR olacaktır. O yüzden, yeni bir veri yüklemesi yaptıktan sonra, Sn_TX_WR içeriğini Sn_TX_RD’den gidecek veri miktarı kadar öteye alıyorum.

Bu işaretçilerin tümü 16 bitlik işaretsiz sayılardır. W5500 0xFFFF -> 0x0000 başa sarmasını önemsemiyor. Bu durumda biz de önemsemiyoruz. Paketimiz yüklenirken bu başa sarma olsa bile bu gönderme işlemini etkilemeyecek. Ki bu başa sarma da zaten eninde sonunda olacak..

Ben ayrıca, 1. adımda söz ettiğim Free Size Register’ını da okumuyorum. Çünkü benim uygulamalarda hem yollanan veri boyları küçük, hem de uygulamalarım veri yollama işlemini senkronize olarak kullanıyorlar.

Burada not etmek istediğim son şey, veri YÜKLEME işlemi ile GÖNDER komutunun farklı şeyler olduğuna dikkat etmeniz. Birden çok kez veri yüklemesi yapıp, hepsini tek seferde yollamak istemeniz çok muhtemel.. İşlemci üstünde integral bir çıkış paketi oluşturma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için böyle yaptım. Yani, gidecek verinin tam gideceği paket yapısı ile bir yerde üretilmiş olmasına gerek yok. İstediğiniz datayı bir yerden, sonrakini bir başka yerden W5500’e yükleyip, asıl paketi TX Buffer üzerinde oluşturabilirsiniz. Toplamda 16kB TX buffer’ımız var ne de olsa!

W5500 Interrupt Logic

W5500’den durum sinyali almanın bir yolu çipin /EC_INT pinini okumaktır. Benim uygulama periyodik SPI okuması yerine bu pinin durumunu izleyerek soketlere dair durum güncellemelerinden haberdar olur.
Her kesme kaynağının bir de mask biti var. Mask biti 1 yapılmadıkça o kaynak bir sonraki kademeye kesme iletmez.
W5500’den PC’ye bağlantı veren /EC_INT girişinin etkin olmasını sağlayan iki kaynak var:
* Çip kesmeleri : IR register’ındaki bir bitin aktif olması ile oluşur.
Benim uygulamada çip kesmelerini kullanmıyorum.
* Soket kesmeleri: SIR register’ındaki bir bitin aktif olması ile oluşur. 8 soket kesmesi register’ına (Sn_IR) ait kesme kaynaklarından birinin aktif olması SIR üzerindeki o sokete ait bitin aktif olmasını sağlar.

w5500_interrupt_logic

Benim uygulama, bir soket açıldığında o sokete ait TIMEOUT, RECEIVE ve DISCON kesmelerini otomatik olarak yetkilendirir. Ayrıca, açılan soketin Sn_IMR maske bitini de etkinleştirir. Kullanıcının bu kesmelerin devreye alınması üzerinde bir denetimi yoktur.
Yani, EC_INT pininin aktif olması bize açık soketlerden birinde zaman aşımı, veri alma ya da bağlantının sonlandırıldığı bilgilerini verir.

W5500’ün kesme pininin izlenmesi işini W5500_SPI_Thread( ) halleder. Bu thread aynı zamanda, kesme algılar algılamaz SIR register içeriğini de okur.

W5500_SPI_Thread( ) kesme durumu algıladığında işlemesi gereken bir komut yoksa derhal SIR okuma işlemine atlar.
Bu işlem esnasında; hEC.status = 200 olur.
İşlem tamamlandığında; hEC.interrupt_flag = 255 yapılarak üst thread uyarılır.
hEC.socket_interrupt içeriğine de SIR değeri yüklenmiş olunur.

W5500_SPI_Thread( )

Bu thread W5500 Ethernet Controller çipini bir üst düzey (soket işlemlerinin yapıldığı ECThread() katmanı) koddan yalıtır.
SPI okuma / yazma işlemleri, kesme yanıtlanması ve çipin donanımsal resetlenmesi görevleri bu katmanda halledilir.

w5500_SPI_Thread

Sürekli olarak /EC_INT pininin durumunu okur.
hEC.command komutunu bekler.

EC_INT = 0 durumu algılanırsa;
SIR (Socket Interrupt) register içeriğini alanına kopyalar,
hEC.socket_interrupt <– SIR (Socket Interrupt) okuması yapar.
İşlem esnasında: hEC.status = 200
hEC.interrupt_flag = 255 yapar
hEC.interrupt içeriği sıfırlanmadan bir daha EC_INT pini okuması yapılmaz.

hEC.command = 1000 yapılmışsa:
hEC’de belirtilen parametrelerle SPI okuması yapılır.
İşlem esnasında : hEC.status = 10

hEC.command = 2000 yapılmışsa:
hEC’de belirtilen parametrelerle SPI yazması yapılır.
İşlem esnasında : hEC.status = 20;

hEC.command = 3000 yapılmışsa:
W5500 resetlenir.
İşlem esnasında : hEC.status = 30;

Üstteki ECThread() ile iletişim ECHANDLE değişkeni üzerinden sağlanır:

typedef struct
{
  unsigned int 	command;		// yazma veya okuma komutu (>0 ise yazma yapma)
  WORD         offset_address;		// erişilecek register adresi
  unsigned char    control_phase;		// blok ve okuma/yazma komutu
  unsigned char    *rampos;		// RAM tarafı hedef/kaynak adresi
  unsigned char    bytecount;		// erişilecek byte sayısı
  unsigned char    status;         // EC durumu / işlemi gösteren bayrak
  unsigned char    interrupt_flag;     // kesme algılama durum göstergesi (yazılımla sıfırlanmalı)
  unsigned char    socket_interrupt;    // Kesme kaynağının hangi soket olduğunu gösteren SIR reg. içeriği
} ECHANDLE;
 ECHANDLE  hEC;       // W5500_SPI_Thread 'in çalışmasını ayarlayan değişken

Controller Configuration

Şu veri tipi, cihaz sıfırlandıktan sonra common register block’taki temel W5500 ayarlarının yapılması için gerekli bilgileri saklar:

typedef struct
{
    unsigned char       gateway_IP[4];      
    unsigned char       subnet_mask[4];
    unsigned char       MAC[6];
    unsigned char       device_IP[4];
    WORD                retry_period;  // Little-endian olarak yeniden deneme periyot süresi
} ECCONFIG;

w5500.c içindeki cEC değişkeni reset sonrası, çipin kullanacağı konfigürasyon değerlerini içeriyor olmalıdır:

ECCONFIG  cEC;    // ec configuration: (reset sonrası yüklenir)

NOT: retry_time hariç tüm değişkenler BIG ENDIAN olarak saklanıyor olmalı!